دکتر ساسان آزادی
دکتر حمید یعقوبی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر محل برگزاری کنفرانس
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم میرساند با توجه به استقبال بینظیر از کنفرانس ...

  به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم میرساند با توجه به استقبال بینظیر از کنفرانس ، بمنظور ارئه خدمات مطلوب و برگزاری کنفرانس با کیفیت مناسب و سهولت در رفت و آمد به محل برگزاری ، کنفرانس به دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران واقع در  تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد روبروي ساختمان اسكان منتقل میگردد . back2017-01-10Voting is3 time